Naar hoofdcontent

Online stemmen: droom of werkelijkheid in België?

In Vlaanderen maken jongeren de weg vrij…

Volgens een recent GFK-onderzoek[1] uitgevoerd door itsme, zou een grote meerderheid (70%) van de Belgische bevolking de mogelijkheid verwelkomen om hun stemplicht online te vervullen.

Op federaal en regionaal niveau, en zelfs binnen onze gemeenten, komen er almaar meer burgerparticipatieprojecten bij. Hierbij wordt ofwel “in aanwezigheid” of via elektronische weg gestemd. Om digitaal stemmen op afstand mogelijk te maken in het kader van de federale verkiezingen, zou echter een herziening van de kieswet noodzakelijk zijn.

itsme: de oplossing om online stemmen mogelijk te maken

De digitale identiteit itsme is streng beveiligd en voldoet aan alle EU-normen rond veiligheid en privacy. Een itsme-account is verbonden aan één enkele persoon wiens identiteit, bij de aanmaak van de itsme-account, bevestigd wordt door het uitlezen van de elektronische identiteitskaart of een bankkaart. Bovendien werkt de app louter op basis van de geslaagde combinatie van je smartphone, de itsme-app en je persoonlijke itsme-code (of je digitale vingerafdruk). Enkel diegene die de account heeft gecreëerd, kan dus een stem uitbrengen. Itsme is dan ook de uitgelezen oplossing om online stemmen mogelijk te maken. Andere landen, zoals Estland, hebben met gelijkaardige oplossingen al stemmen op afstand mogelijk gemaakt.

Vlaamse jongeren kiezen voor online stemmen met itsme

In Vlaanderen maakt de Vlaamse Jeugdraad met hun verkiezingen in november 2020 alvast de weg vrij voor het stemmen op afstand. De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. De raad zorgt ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigt de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

Om de drie jaar organiseert de raad nieuwe verkiezingen, waarbij kinderen en jongeren tussen 12 en 30 jaar nieuwe vertegenwoordigers kunnen kiezen. Die verkiezingen vinden dit jaar plaats van 9 tot 22 november.

In het verleden was de eID reader de enige methode om te stemmen, en dat was niet altijd even makkelijk voor jongeren. Ze kennen de pincode van hun eID niet of hebben geen kaartlezer of vinden het gebruiken van de kaartlezer een enorm hoge drempel en haken af. Vanaf nu kunnen jongeren vanaf 18 jaar dus stemmen met itsme. Door dit mogelijk te maken, hoopt de Vlaamse Jeugdraad de drempel te verlagen en jongeren boven 18 jaar meer mogelijkheden te bieden om te stemmen.


In samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad.

[1] Onderzoek door GFK voor rekening van Belgian Mobile ID, afgenomen tussen 20 mei en 2 juni 2020, bij een representatieve steekproef (gewest, geslacht, leeftijd, sociale categorie) van 1.015 personen in het bezit van een smartphone.