Naar hoofdcontent

Belgen zijn gewonnen voor digitale tools maar waken ook over hun privacy

61% van de Belgen zou alles online willen kunnen doen

De Belgen zijn tijdens de lockdown op grote schaal overgeschakeld naar de beschikbare digitale oplossingen. 61% zou alles online willen doen, terwijl 39% bepaalde activiteiten (bijv. doktersbezoek, lening afsluiten, huis kopen) liever uitsluitend via fysieke interactie zou blijven doen.

Het hoeft niet te verbazen dat de Belgen in de eerste plaats hun smartphone grijpen om online te gaan. Per dag besteden ze online gemiddeld bijna 4 uur aan persoonlijke activiteiten. Dat is minder dan de 6 uur die ze dagelijks aan professionele activiteiten besteden.

56% van de respondenten wil administratieve procedures graag online afhandelen

56% van de ondervraagden is voorstander van een verdere digitalisering van de administratieve procedures van hun gemeente of de overheid (documenten via internet verkrijgen) en wil online zelfs deelnemen aan referenda. Een duidelijke meerderheid (70%) staat ook achter de mogelijkheid om zijn/haar stemplicht online te vervullen.

Bijna 6 op de 10 Belgen wensen online geen persoonlijke gegevens te delen

Geen probleem wat de vermelding van hun voornaam, geslacht, nationaliteit of hobby's aangaat, maar toch wel terughoudendheid als de Belg gegevens met een meer uitgesproken privékarakter (familienaam, adres, inkomsten) moet invoeren. Wie vertrouwen we voldoende om onze persoonsgegevens toe te vertrouwen? In de eerste plaats de medische sector en de banken (76% heeft een groot tot volledig vertrouwen), en daarna de overheidsorganisaties (66%). Dit gevoel varieert sterk volgens de betrokken sector: hoe meer dit de commerciële kant uitgaat, hoe meer de Belg vreest voor het respecteren van zijn privacy. Slechts 38% van de ondervraagden is geneigd de grote namen uit de e-commerce verregaand tot volledig te vertrouwen.

De Belgen en de applicatie itsme

Steeds meer Belgen rekenen op itsme om hun privacy veilig te stellen als ze online gaan om toegang te krijgen tot hun rekeningen of dossiers. 58% geeft aan deze applicatie te willen gebruiken voor een onlineverbinding met zijn/haar bank55% voor toegang tot overheidsplatformen54% voor gezondheidsorganisaties, 48% bij federale nutsbedrijven en 45% bij verzekeringsmaatschappijen. De enquête toont aan dat de Belg – behalve in gevallen waar een menselijk contact echt nodig is – klaar is, en zelfs vragende partij is, voor een verruiming van de mogelijkheden van onlineverrichtingen. De conditio sine qua non is echter de zekerheid dat zijn/haar privacy gerespecteerd wordt.