Naar hoofdcontent

Hypervault : een veilige en gebruiksvriendelijke digitale kluis voor bedrijven, groot en klein.

Vandaag zijn bedrijven gevoelig aan cyberaanvallen en datalekken en ook kleinere en micro-bedrijven. Het is als bedrijfsleider of zelfstandige daarom verstandig om je bedrijfsgegevens optimaal te beveiligen. De Belgische start-up Hypervault biedt een digitale kluis om vertrouwelijke gegevens en documenten veilig op te slaan en gebruiksvriendelijk te beheren en dit binnen Europa. Veilig inloggen in jouw Hypervault bedrijfskluis doe je met je vertrouwde itsme-app.

Vorig jaar werden 1 op 8 bedrijven in Vlaanderen slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit een eerste nulmeting die de Vlaamse Regering liet uitvoeren om de maturiteit van cybersecurity bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. Alle soorten bedrijven worden getroffen door cybercriminaliteit, maar vooral kleinere ondernemingen wapenen zich minder en dat heeft grotere negatieve gevolgen. Zo werd 40% van die getroffen kmo’s in 2021 geconfronteerd met onbruikbaar geworden  ICT-systemen. Het gevaar wordt veelal onderschat en de genomen voorzorgen zijn vaak onvoldoende.

Betere beveiliging van bedrijfsgegevens

Hoog tijd om te investeren in IT-beveiliging,  maar de drempel naar kwalitatieve cybersecurity is volgens Hypervault groot, zeker voor kleine bedrijven of zelfstandigen met een beperkt IT-budget. Hypervault verlaagt die drempel met een toegankelijke kluis-in-de-cloud en paswoordmanager die bedrijven toelaat zorgeloos gegevens te delen met teamleden, collega’s of klanten en als bedrijf de volledige controle te behouden over de rechten van die gegevens.

Via een rollensysteem stel je voor elke map rechten of “rollen” in voor je teamleden of specifieke gebruikers, en maak je de juiste data dus enkel toegankelijk voor de juiste personen.

Een veilige digitale kluis

Bij Hypervault staat hyperveiligheid centraal. Het cloud platform is extreem beveiligd en maakt gebruik van de nieuwste soorten encryptie en moderne veiligheidstechnologieën om de digitale kluis te beveiligen. Zo is, bij het aanmaken van een account, een sterk wachtwoord (master password) verplicht. Dit wachtwoord wordt gebruikt om de versleutelde data te decrypteren. Dankzij deze zg. “Zero Knowledge-architectuur” hebben enkel de gebruikers toegang tot de datakluis en de vertrouwelijke documenten. Niemand anders, dus ook niet Hypervault zelf, kan die data lezen.  Hypervault koos voor itsme als inlogmethode voor de gebruikers want ook voor itsme is digitale veiligheid een topprioriteit.

Vertrouwelijke data gestructureerd bewaard

Hypervault garandeert een 100% veilige opslag van documenten, vertrouwelijke klantgegevens, IT- en netwerkinformatie en uiteraard ook wachtwoorden. Dankzij een browserextensie die je gebruikersnaam en wachtwoord automatisch invult, log je overal makkelijk in. De ingebouwde wachtwoord generator maakt voor jou sterke, veilige en unieke wachtwoorden aan, die vervolgens automatisch worden opgeslagen in de Hypervault-kluis.

Data categorieën van Hypervault

Sommige gegevens zijn heel sector-of bedrijfsspecifiek: zoals gegevens van werknemers of klanten, documenten zoals contracten, patenten of bouwplannen, licenties, bestanden, e-mailinstellingen, netwerkinformatie, database informatie, computeraccounts… Dat en veel meer kan je vlot beheren met voorgedefinieerde data categorieën. Deze data categorieën zijn overigens niet uit de lucht gegrepen want Hypervault deed uitgebreid onderzoek naar welke soorten gevoelige gegevens er bestaan bij welke soorten bedrijven en sectoren. Dit alles is meegenomen in de ontwikkeling van het platform.

 Ontdek meer over Hypervault

Waar staan mijn data en wie heeft er toegang toe?

De algemene gegevens verordening (of GDPR) creëerde binnen Europa een duidelijk wettelijk kader en de Europese Unie raadt aan om  (bedrijfs)gegevens enkel met Europese partners te delen.

Bij de ontwikkeling van Hypervault werd daarom rekening gehouden met het wettelijk Europees kader en werd er als authenticatiemethode voor itsme®  gekozen, als Belgische standaard die aan de hoogste vereisten van de EU voldoet.  Alle vertrouwelijke gegevens worden gehost op servers die zich binnen de EU bevinden.