Naar hoofdcontent

itsme onderstreept belang van “Girls in ICT” Day

“IT-sector heeft dringend nood aan meer vrouwen”  

Vandaag vindt de jaarlijkse ‘Girls in ICT Day’ plaats, waarmee de Verenigde Naties de aandacht willen vestigen op het tekort aan vrouwen in ICT. Ook de Belgische identiteitsapp itsme hoopt dat steeds meer vrouwen de stap naar de ICT-sector zullen zetten. “Gemengde teams leveren betere producten af. Ook wij zijn actief op zoek naar meer vrouwelijke medewerkers”, zegt itsme-CEO Stephanie De Bruyne. 

Waarom werken er zo weinig vrouwen in IT? En hoe moeten we meer vrouwen naar de sector krijgen? Het zijn twee vragen die elk jaar, op de vierde donderdag van april, terugkomen op de internationale ‘Girls in ICT Day’ van de Verenigde Naties. Bij Belgian Mobile ID, het bedrijf achter de succesvolle identiteitsapp itsme, ervaren ze elke dag hoe moeilijk het is om vrouwen aan te werven. “Momenteel is 1 op de 4 werknemers bij Belgian Mobile ID een vrouw. Daarmee doen we het beter dan de sector, die blijft steken op 15% tot 20% tewerkstelling voor vrouwen. Ook op niveau van onze raad van bestuur is met de recente toetreding van 2 vrouwelijke bestuurders een positieve evolutie merkbaar. Toch is er nog een lange weg te gaan, en is ons bedrijf actief op zoek naar meer vrouwelijke medewerkers”, zegt Stephanie De Bruyne, CEO van itsme.  

Zo gaat de kwaliteit van technologie vaak omhoog als ook vrouwen mee aan de knoppen draaien. “Uit onderzoek blijkt dat gemengde teams betere producten ontwerpen. Meer diversiteit zorgt voor andere invalshoeken, bijvoorbeeld op het vlak van design of gebruiksvriendelijkheid, en vermijdt een bias in een specifieke richting, denk maar aan data-algoritmes binnen de AI-wereld”, aldus Stephanie De Bruyne. “Technologie is bovendien verweven in het leven van iedereen, mannen én vrouwen. Als we willen dat onze applicaties voldoen aan de maatschappelijke noden van iedereen, moeten er meer vrouwen technologische producten gaan ontwikkelen.”  

Onderwijs 

Alles begint bij het onderwijs. Elk jaar op de ‘Girls in ICT Day’ hamert de VN op de noodzaak om al vanop de schoolbanken een technologische carrière voor meisjes en jonge vrouwen te promoten. Maar dan hebben zij wereldwijd wel een veilige toegang nodig tot het internet en digitale hulpmiddelen. Daarom staat de ‘Girls in ICT Day’ in 2022 in het teken van het thema ‘Toegang en Veiligheid’.  

“Ook in het Belgische onderwijs verloopt de instroom van jonge meisjes in IT nog te traag,” zegt Stephanie De Bruyne van itsme. “Vandaag kiezen te weinig meisjes voor STEM-richtingen (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde). In de klas heerst vaak het vooroordeel dat IT een mannenwereld is, gericht op programmeren en coderen. Maar dat beeld klopt niet. Enerzijds zijn er best heel wat vrouwen die gepassioneerd zijn door programmeren. Anderzijds is IT ook veel gevarieerder dan dat: het gaat over het identificeren van de maatschappelijke noden, het uittekenen van de user experience, het testen van de ontwikkelde oplossing, het in de markt zetten van nieuwe technologieën, het communiceren met eindgebruikers, …”  

Rekrutering 

De ambitie van itsme is alvast om zelf meer vrouwen aan te werven. “Ik hoop over drie jaar te kunnen stellen dat de verhouding mannen-vrouwen bij itsme meer in evenwicht is”, maakt CEO Stephanie De Bruyne zich sterk. “Een hele uitdaging, want momenteel is de instroom van sollicitaties hoofdzakelijk mannelijk. We zullen er in ons recruteringsproces onder meer voor zorgen dat deze instroom gebalanceerder is, en dat er aandacht is voor de zogenaamde ‘unconscious bias’. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de objectieve kwaliteiten van de kandidaten in kwestie de doorslaggevende factor zullen blijven.”  

itsme is sowieso al veel bezig met digitale inclusiviteit: de identiteitsapp richt zich op álle burgers en moet iedereen in de samenleving meekrijgen. “Het lijkt me logisch dat we deze inclusieve rol doortrekken naar onze rekrutering”, besluit De Bruyne. 

itsme, een female fintech?  Vier vrouwelijke collega’s aan het woord 

Bij itsme staan de vrouwen stevig hun mannetje. Naar aanleiding van de internationale ‘Girls in ICT Day’ vertellen vier vrouwelijke werknemers over hun rol bij itsme en in de bredere IT-wereld. 

“De zogenaamde ‘unconscious bias’ is nog sterk aanwezig”

Naam: Stephanie De Bruyne
Functie:
CEO

Hoe kwam je in IT terecht?

“Als handelsingenieur startte ik mijn carrière in de financiële sector. Bij BNP Paribas Fortis raakte ik eerder toevallig betrokken bij de lancering van de eerste mobiele bank-app, maar ik was meteen gebeten. Een optimale gebruikerservaring ontwikkelen zonder in te boeten op veiligheid vond ik toen al een boeiende uitdaging. Aan de slag gaan bij itsme® was dan ook een logische stap. Er zijn weinig toepassingen die er zoals itsme® in slagen complexe spitstechnologie op zo’n eenvoudige manier tot bij de burger te brengen. Iedereen moet onze identiteitsapp kunnen gebruiken, op een makkelijke én veilige manier.” 

Kan je als vrouwelijke CEO een rolmodel zijn voor andere vrouwen in de IT-sector? 

“Ik ben altijd beducht geweest voor de titel van rolmodel. Veel thema’s die aan het genderdebat worden gelinkt, zoals het streven naar een betere work-life balance, gelden volgens mij evenzeer voor mannen. Anderzijds begrijp ik nu veel beter dan vroeger dat de zogenaamde ‘unconscious bias’ nog al te vaak aanwezig is, en dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is, van mannen én vrouwen, om daar bewustwording rond te creëren.” 

Voorbeelden, graag! 

“De gender bias start eigenlijk al op de schoolbanken: meisjes die willen uitstromen naar technologie-functies krijgen meer verbaasde vragen dan jongens die een dergelijk traject kiezen. Tijdens het recruteringsproces worden typisch mannelijke kwaliteiten vaker (en soms foutief) geassocieerd met leiderschap, en wordt onbewust vaak geselecteerd op ‘gelijkheid’, wat in een overwegend mannelijke sector een aandachtspunt is. Ook uitingen van waarden als ‘ambitie’ en ‘assertiviteit’ worden in functie van gender vaak anders geïnterpreteerd. Tegelijk moet ik ook bekennen dat het soms een delicaat evenwicht is. Wanneer vrouwen aangekondigd worden voor topfuncties, wordt gender vaak genoemd in het rijtje kwaliteiten van de kandidaat in kwestie, terwijl dat objectief gezien geen indicator is van leiderschap of ervaring. Bovenstaande voorbeelden kunnen makkelijk afgedaan worden als clichés, maar als we eerlijk zijn komen dergelijk situaties, onbewust of goedbedoeld, nog regelmatig voor. We moeten er, ieder in zijn specifieke rol, naar streven om daar bewuster mee om te gaan, zodat elkeen zich ten volle kan ontplooien in een inclusieve omgeving.” 

“Wil je de IT in? Just do it!” 

Naam: Sylvie Vandevelde 
Functie:
Chief Marketing Officer

Hoe kwam je in IT terecht? 

“Ik heb jarenlang in verschillende sectoren gewerkt, ook in het buitenland. In elke job was het mijn doel om de noden van de consument zo goed mogelijk te vertalen naar het juiste product. En overal kwam er IT aan te pas. Zo is mijn passie voor de sector gegroeid, ondanks het feit dat ik nooit een technische opleiding heb gevolgd. Ik stond mee aan de wieg van itsme® en blijf in mijn huidige rol nog steeds de evolutie volgen van de (digitale) maatschappij en de gewoontes van de burger-consument. Er is een enorme nood om je overal digitaal te kunnen identificeren, op een toegankelijke en veilige manier.”  

Zeg dat wel: itsme is een belangrijke tool geworden in het leven van 6,4 miljoen Belgen.  

“Absoluut. Ik bekijk IT dan ook vooral vanuit een sociologisch standpunt. Het is een sector die ten dienste moet staan van onze evoluerende maatschappij. Marketing en communicatie spelen daar een cruciale rol in. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de werking van de identiteitsapp begrijpen, dat ze het merk itsme vertrouwen? Tegelijk ben ik ook bezig met onze business partners: welke IT-noden hebben de bedrijven en wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan? Ook hier heeft itsme een maatschappelijke rol te vervullen.” 

Vindt je dat de vrouwelijke eindgebruiker meer aandacht verdient? 

“Eigenlijk wel. Als we over digitale inclusie spreken, gaat het vooral over ouderen, maar het thema is breder dan dat. Alle groepen in onze maatschappij verdienen evenveel aandacht, en vrouwen dus ook. Daarom is de itsme-app bewust zeer genderneutraal gebouwd. We leggen geen nadruk op de mannelijke of vrouwelijke eindgebruiker. Het is een identiteitsapp voor álle burgers, zonder onderscheid.” 

“Deskundigheid, nederigheid en medeleven ongeacht geslacht/identiteit: de weg naar diversiteit” 

Naam: Yauheniya Askolkava 
Functie:
Systeemingenieur

Hoe kwam je in IT terecht? 

“Ik heb een totale carrièreswitch gemaakt: vroeger werkte ik in Italië in de zorgsector. Maar IT bleek toch mijn echte roeping. Toen ik naar Brussel verhuisde, wou ik een bijdrage leveren aan de digitalisering van België. Ik heb één jaar les gevolgd bij BeCode, een Brusselse campus die gratis IT-opleidingen aanbiedt aan werkzoekenden. Al snel hebben IT-bedrijven mij jobs aangeboden: dit bewijst de waarde van mijn skills en ik ben hen hiervoor heel dankbaar. Ik koos voor itsme®, omdat de app veel verandering teweegbrengt in de samenleving.” 

Bij itsme werkt je bij Technical Operations, zeg maar de hardcore IT-afdeling. 

“Ja, technische operaties zijn mijn dagelijks werk. Het lijkt wel dat ik de enige collega in TechOps ben die zich als vrouw identificeert en uitdrukt. Ik heb nog niet met dames in TechOps gewerkt, dus ik weet niet zeker hoe het zal zijn, (lacht). Ik vraag ook altijd: jongens, wanneer gaan we eens een vrouw aannemen? Maar vrouwelijke systeemingenieurs lijken zeldzaam te zijn.” 

Hoe moeilijk is het om in een mannelijke omgeving te werken? 

“Het kan weleens uitdagend zijn, maar ik heb eigenlijk geen vergelijkingspunt. Zoals alle mensen hebben we verschillende interesses en kijken soms anders naar dingen. Meer technisch geëngageerde collega's zijn soms veel assertiever en kunnen overmoedig overkomen. In mijn geval zou ik met minder zelfvertrouwen onderwerpen aansnijden, maar toch op een meer genuenceerde manier?” 

Heb je nog tips voor vrouwen die systeemingenieur willen worden? 

“Laat je niet afschrikken door de technische skills. Neem de tijd om ze aan te leren en dan volgt het zelfvertrouwen wel vanzelf. En verzamel de juiste mensen om je heen, die je begrijpen, motiveren en inspireren. Neem zeker eens een kijkje bij een vrouwelijke IT-community, zoals Women.Dot.Code of Women in Tech Brussels. Deze organisaties helpen je om de drempel naar IT te verlagen.” 

“IT is zoveel meer dan programmeren alleen” 

Naam: Philippine Bronchain 
Functie
: Productmanager

Hoe kwam je in IT terecht? 

“Ik had altijd al een natuurlijke interesse in technologie, en dan vooral in het oplossingsgerichte aspect ervan. Al vroeg in mijn carrière kreeg ik de keuze om bij itsme® aan de slag te gaan en ik besefte dat de sector me echt lag.

Wat is jouw functie bij itsme? 

“Het is mijn taak om nieuwe projecten rond de identiteitsapp van A tot Z te managen en alle teams de juiste informatie te bezorgen. Ik sta dus in contact met iedereen bij itsme, van app-designers over programmeurs tot het salesteam. Ik hoef zelf geen codes te schrijven, maar ik moet wel weten hoe de technologie achter de app in elkaar zit.” 

Waarom zouden meer vrouwen voor IT moeten kiezen? 

“Een bredere sector vind je gewoon niet! Iedereen gebruikt technologie, het heeft impact op ons allemaal. Dat is wat me er zo in aanspreekt. Bij itsme ben ik zowel bezig met wetgeving, marketing, productontwikkeling, ... ik raak er gewoon niet op uitgekeken (lacht). Ons bedrijf telt dan ook veel verschillende persoonlijkheden, van marketeers tot ingenieurs. Dat vind ik heel leuk.” 

Maar de vrouwen zijn wel in de minderheid. 

“Ja, ook ik ben de enige vrouw in mijn team. Ik ben er zeker van dat heel wat vrouwen de juiste IT-skills hebben, maar afgeschrikt worden door stereotypen over de sector. Toch kan ik het niet genoeg benadrukken: IT is een open wereld en verwelkomt iedereen. Er is jobgewijs ontzettend veel mogelijk. IT is zoveel meer dan programmeren alleen: het gaat ook over je creativiteit aanwenden, oplossingsgericht denken, menselijke interacties verbeteren, noem maar op.”  

Wil je ons team komen versterken? Wij zijn op zoek naar nieuwe talenten.