Naar hoofdcontent

Er ontstaat een diepere digitale kloof bij de jongeren

Met de uitbreiding naar 16- en 17-jarigen hoopt itsme deze groep vroeger mee te krijgen met de digitalisering. Want ook al zijn ze opgegroeid met internet, toch zien we bij de jeugd een diepere digitale kloof ontstaan. In 2021 had een op de drie jongeren tussen 16 en 24 jaar (33%) minder ontwikkelde digitale vaardigheden. Dat blijkt uit de recente Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting, die zich baseert op Vlaamse, Waalse en federale statistieken. Vooral jongeren met een laag opleidingsniveau voldoen niet aan het stereotiepe beeld van de ‘digital natives’: 45% van hen heeft zwakke digitale vaardigheden, tegenover 22% van degenen met een diploma hoger onderwijs.

Op het vlak van e-administratie is er ook een groeiende kloof. Slechts 56% van de laaggekwalificeerde jongeren maakte in 2021 gebruik van e-administratie, tegenover 86% van de jongeren met hogere diploma’s. Tussen 2019 en 2021 steeg deze kloof van 28% naar 30%. “Dit alles doet vragen rijzen bij de digitalisering van tal van diensten”, klinkt het in de studie. “Er is een minimum aan vaardigheden nodig om mee te kunnen in een voortdurend veranderende gedigitaliseerde wereld. De groeiende kloof is dus zeker problematisch voor bepaalde groepen.” 

Vingervlug met smartphone, maar niet mee met digitale jargon

De jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum Imec komt eveneens met weinig opbeurende cijfers. Vlaamse jongeren zijn misschien wel vingervlug met hun smartphone en TikTok, maar toch is een kwart (24%) van de 16- tot 24-jarigen niet mee met het digitale jargon. De cloud, 5G, two-factor authentication,… voor 1 op 4 jongeren zijn het net iets te veel technische termen waarvan impliciet verondersteld wordt dat ze die kennen en beheersen. 17% zegt zelfs bepaalde digitale toepassingen te vermijden omdat zij er niet vertrouwd mee zijn. “We staan als maatschappij voor een gigantische uitdaging om die digitale kloof zo snel mogelijk te dichten”, aldus Imec.  

"Deze generatie 'digital natives', die is opgegroeid in een voortdurend evoluerende digitale wereld, is van nature competenter. Deze jongeren hebben echter vaak alleen een smartphone (97% van hen) en staan vaak machteloos tegenover een ander IT-toestel. Volgens de ‘Baromètre sur la maturité numérique des citoyens wallons’ (2021)’, uitgevoerd door Digital Wallonia, zijn administratieve sites wat betreft online administratieve procedures niet erg populair bij de jongste 15- tot 25-jarigen, met uitzondering van de site van de Federatie Wallonië-Brussel, en zijn ze vooral in trek bij de 25- tot 55- of 60-jarigen. Ze worden ook aanzienlijk meer gebruikt door mensen die een hogere opleiding hebben genoten en/of een universitaire graad hebben behaald. Toch moet volgens de Waalse Barometer het digitale onderwijs op school drastisch worden versterkt, zowel voor basisbegrippen op de basisschool als voor meer specifieke aspecten zoals online veiligheid, die vanaf de zesde klas aan bod komt. 

Lees meer