Naar hoofdcontent

Athumi en itsme lanceren innovatieve oplossing ter vervanging van studentenattest  

21 maart 2024 – Athumi en itsme kondigen vandaag de lancering aan van een baanbrekende oplossing voor het stroomlijnen en digitaliseren van de verschillende administratieve processen waarmee studenten in aanraking komen. Dit innovatieve dataproduct – ontwikkeld in samenwerking met itsme - zal studenten, werkgevers en HR-dienstverleners voorzien van een efficiënte en veilige manier om toegang te krijgen tot de gegevens die vandaag nog via het papieren studentenattest worden overgebracht.  

Fundamenteel document voor studenten, werkgevers en overheden  

Het vervangen van het papieren studentenattest door een digitale datastroom biedt talloze voordelen voor studenten, werkgevers en HR-dienstverleners. Van het vereenvoudigen van het aanvraagproces voor studentenhuisvesting, het gemakkelijker verkrijgen van studentenvoordelen, tot het faciliteren van de aanwerving van studenten, de veelzijdigheid van dit dataproduct is groot. De authentieke bron van de data is AHOVOKS, het Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen.   

De markt voor studentenjobs in België groeide sterk de afgelopen jaren. Zo blijkt uit cijfers van de RSZ uit 2023 dat het aantal werkende studenten in de periode van 2012 tot 2022 met 41,84% is toegenomen tot maar liefst 626.733. Het aantal beschikbare studentenjobs in diezelfde periode is met 73,18% gestegen tot 1.019.300. Door de noodzaak van het aanvragen en doorsturen van de benodigde documenten te elimineren, wordt het proces van gegevensuitwisseling aanzienlijk geoptimaliseerd en zo ook de administratieve last verkleind. Met deze datastroom zetten Athumi en itsme hierin de eerste stap.  

Makkelijk digitaal delen via de itsme-app  

De lancering van deze nieuwe datastroom maakt het studenten mogelijk om authentieke en gecertifieerde data over hun inschrijving in een Vlaamse hoger onderwijsinstelling makkelijk digitaal en veilig te delen via een Personal Online Datastore (Pod). Ze moeten de gegevens dus niet meer zelf zoeken, en de ontvanger krijgt altijd de relevante, authentieke informatie. Een Pod maakt het delen van deze persoonlijke data mogelijk door middel van geavanceerde authenticatie en toestemming, die wordt verleend via de itsme-app. Door gebruik te maken van het Personal Online Datastores platform op basis van Solid technologie, dat al eerder succesvol is ingezet voor het delen van diploma-data in samenwerking met Randstad Group, wordt de privacy en beveiliging van studentengegevens gegarandeerd en houdt de student te allen tijde controle over wie toegang heeft tot zijn gegevens en voor welke periode.  

Ook Doccle zal deze oplossing naar haar klanten aanbieden, zodat ze naadloos van dit datapunt kunnen gebruik maken. Athumi zet zo verder in op een open ecosysteem. Björn Devidts – CEO van Athumi – licht de samenwerking met itsme toe:   Hun reputatie om data op een veilige en verantwoorde manier te delen, maken itsme en Doccle waardevolle partners voor het faciliteren van deze datasamenwerking. Klanten van itsme en Doccle zullen dan ook eenvoudig kunnen aansluiten, zonder de complexiteit van Solid te moeten leren kennen.  

Uitrol in 2024  

Een eerste versie van deze datastroom zal beschikbaar zijn in de zomer van 2024, met een geplande productielancering vanaf het najaar. Bijkomende datapunten zullen de komende maanden worden toegevoegd, om bijkomende administratieve processen voor studenten te digitaliseren. Athumi werkt nauw samen met toonaangevende HR-dienstverleners en grote werkgevers- waaronder Randstad Group, Manpower, Synergie en Colruyt Group - om een maximale toepasbaarheid van de gedeelde data te waarborgen.   

 Stephanie De Bruyne – CEO van itsme – over toekomstige evoluties:  We zijn erg blij dat de samenwerking met Athumi nu concreet vorm krijgt met de lancering van het digitale studentenattest. Nu deze eerste datastroom een realiteit wordt en de technische koppelingen gemaakt zijn, zullen bijkomende toepassingen snel volgen. Onze gemeenschappelijke ambitie blijft ongewijzigd: een ecosysteem uitbouwen waarbij data veilig én makkelijk, op initiatief van de burger, kunnen gedeeld worden. Deze realisaties, waar veiligheid, efficiëntie en respect voor privacy samenkomen, zijn een belangrijke motor voor onze economie. 

De sleutelrol van studenten

Studenten vormen een dynamische en vooruitstrevende groep binnen de samenleving, met een intrinsieke nieuwsgierigheid naar innovatie en een hoge mate van technologische geletterdheid. Door studenten centraal te stellen in het proces, kan Athumi een krachtige impuls geven aan de adoptie van de Personal Online Datastores binnen de bredere samenleving.  

 Bram Lerouge – CEO van Doccle – over de opportuniteiten: Het ontsluiten van deze data is een mooie stap voor het ecosysteem. Wij kijken uit naar het verder beschikbaar stellen van deze en andere datapunten aan bedrijven in ons ecosysteem. Met deze data zullen grote werkgevers kunnen profiteren van de efficiënties met minimale effort, en studenten met meer gemak hun administratie in orde kunnen houden.    

Over Athumi:  

Athumi, het Vlaams datanutsbedrijf, werd opgericht door de Vlaamse Regering en profileert zich als een neutrale derde partij die een faciliterende rol vervult door datasamenwerkingen over economische sectoren en over de grenzen van publiek en privaat binnen bereik te brengen. Opgericht met het doel meer data meer inzetbaar te maken voor meer bedrijven, vervult Athumi een pioniersrol door het eerste Pod-platform van Vlaanderen te beheren.