Naar hoofdcontent

De toekomst van digitale identiteit

itsme duwt digitalisatie mee naar hoger niveau Het gebruik van itsme blijft ook 3 jaar na de lancering nog steeds toenemen. Exact 1 jaar geleden overschreed itsme de kaap van 1 miljoen gebruikers, vandaag zijn dat er al 2 miljoen. In mei vorig jaar noteerden we 3,75 miljoen itsme-acties. Dit jaar zullen we landen op 8 miljoen, dus ruim 2x meer. Hiermee is itsme goed onderweg om dit jaar de mijlpaal van 100 miljoen acties te bereiken! En hoe ziet de toekomst eruit?

Bron van vertrouwen in een digitale wereld

Onze digitale maatschappij heeft nood aan veilige en betrouwbare gegevens-uitwisseling tussen personen en/of bedrijven, met respect voor dataprivacy. Hiervoor zijn nodig: identificatie van de zender & ontvanger van informatie, veilige transfer van gegevens en veilige opslag ervan. Op elk van deze vlakken heeft itsme bewezen dat het over de hoogste kwalificaties beschikt. En met itsme heeft de gebruiker ook steeds de daadwerkelijke controle over haar/zijn acties in de wereld online.

Een digitale ID zoals itsme zorgt ervoor dat personen zich veilig online kunnen identificeren met minimale uitwisseling van data. Een itsme-account garandeert op zich immers al aan de tegenpartij dat zich aan de andere kant een reële fysieke persoon bevindt, wiens identiteit ondubbelzinnig is vastgesteld. Dat kan al volstaan om in heel wat P2P (persoon-tot-persoon)-handelingen voldoende vertrouwen te creëren tussen de partijen (bijvoorbeeld bij de verkoop van tweedehandsspullen of in de wereld van de “sharing economy”).

Centrale of decentrale opslag van gegevens?

Vaak ontstaan in de media principiële debatten in verband met centrale of decentrale opslag van gegevens. Intussen is voldoende aangetoond dat dit debat geen winnaars of verliezers kent en dus in de realiteit een ‘fetisj’ is. Beide modellen hebben hun voor- en nadelen én de reële kwaliteit hangt louter af van de implementatie. Net dit laatste wordt uitvoerig beproefd bij het toekennen van de Europese eIDAS-accreditatie, waarvan hoger sprake.

Nota bene: een volledig decentrale opzet, waarbij er zich enkel gegevens op het mobiele toestel van de gebruiker bevinden, zonder enige centrale controle, blijkt vaak veel moeite te hebben met ‘lifecycle events’ (bv. wijziging van telefoon), proactieve fraudeopsporing en auditeerbaarheid van de oplossing.

Een hybride model dat het beste van twee werelden combineert 

In veel gevallen vereist een bepaalde handeling meer informatie dan louter de identiteit van de persoon. Wanneer een arts medische gegevens van een patiënt wil opvragen, moet ondubbelzinnig worden vastgesteld dat die persoon wel degelijk een arts is en verder dat er een arts-patiëntrelatie bestaat. Deze bijkomende informatie noemen we in het jargon ‘attributen’. Elk vakdomein, zoals dat van de banken, verzekeraars, medische sector, vastgoed, hr, mobiliteit enzovoort, heeft een specifiek ecosysteem, waarin deze attributen worden beheerd. Elk ecosysteem is als het ware een data-eilandje, waarop relevante data voor de betrokken sector worden beheerd, bewaard en gebruikt.

itsme is zodanig opgezet dat het makkelijk met andere dataplatformen kan interageren. Zo ontstaat een zeer hybride en wendbaar model, waarbij data op de meest aangewezen plekken worden beheerd, daar waar veiligheid en efficiënt beheer het best kunnen worden gewaarborgd. Logisch dus dat itsme gaat voor een model waarbij ID-gegevens centraal worden beheerd, maar waarbij attributen in een decentraal model zitten.

De rol van itsme in de wereld van morgen

De wereld om ons heen digitaliseert in een sneltreinvaart. Dit is geen monolitisch proces, maar speelt zich af in alle verschillende sectoren, met heel veel betrokken actoren, groot en klein. Een sterke internationale digitale identiteit die flexibel kan worden ingezet door alle spelers in de digitale interacties is een onontbeerlijke schakel om op eenvoudige wijze deelnemers te identificeren en data te delen en dit in alle veiligheid en met respect voor privacy. itsme is er klaar voor!

Wil je meer weten over itsme?

Bekijk onze webinar (in het Engels) of contacteer ons.