Naar hoofdcontent

itsme erkend door Europa als identificatiemiddel

Op 18 december 19 kreeg de identiteitsapp itsme, geïntegreerd in de FAS (de Federale authenticatieportaalsite van de Belgische overheid) zijn notificatie door Europa. Met de identificatieapp itsme kunt u zich voortaan ook identificeren bij de overheidsdiensten van de andere lidstaten van de EU.

In april van dit jaar had de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) bij de Europese Commissie het dossier ingediend voor de notificatie van de Federale authenticatieportaalsite (FAS – Federal Authentication Service) en de mobiele identificatieapp itsme. Dit verzoek tot kennisgeving werd zopas gevalideerd: elke Belgische burger (en elke vreemdeling in het bezit van een elektronische vreemdelingenkaart) kan zich voortaan bij de overheidsdiensten van de Europese lidstaten identificeren aan de hand van haar of zijn eID-kaart of de identiteitsapp itsme.

Het notificatieproces bestaat uit de selectie, het onderzoek door de andere lidstaten (peer review) en de officiële toevoeging van de nationale elektronische identificatiesystemen aan het Europese eIDAS-netwerk (elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt). De kennisgeving garandeert dat de elektronische identificatiesystemen die met het netwerk verbonden zijn, voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden die door de eIDAS-verordening worden ingesteld. Het eIDAS-netwerk voert een mechanisme in van wederzijdse erkenning van de elektronische identificatiemiddelen van de lidstaten voor alle online-dienstverlening van de andere lidstaten.

Om op die wederzijdse erkenning een beroep te kunnen doen, moet een elektronisch identificatiemiddel:

  • afgeleverd zijn overeenkomstig een door de betrokken lidstaat aangemeld stelsel voor elektronische identificatie en voorkomen op de door de Commissie gepubliceerde lijst;

  • een garantieniveau hebben dat gelijk is aan of hoger dan wat door het betrokken organisme uit de openbare sector vereist is om toegang te krijgen tot die onlinedienst, met de bijkomende voorwaarde dat het niveau in kwestie substantieel of hoog moet zijn.

Het schema FAS/itsme beantwoordt aan deze beide voorwaarden en werd erkend op het hoge garantieniveau.

Concrete mogelijkheden

Door die notificatie door Europa kan een student zich voortaan via FAS/itsme identificeren en zich op die basis online inschrijven aan een universiteit in Frankrijk of Duitsland
Een ander voorbeeld: een Belg die in Italië of Griekenland werkt of gewerkt heeft, zal online de informatie over zijn baan kunnen raadplegen (betaling van sociale bijdragen, pensioen, …). 
Nog een voorbeeld: een Belgische onderneming zal online officieel en op een beveiligde manier een offerte kunnen indienen op een openbare aanbesteding in een andere lidstaat.

En Belgen die in een andere Europese lidstaat wonen en een niet-Belgisch telefoonnummergebruiken, kunnen binnenkort ook met dit telefoonnummer hun digitale itsme identiteit aanmaken.

Voor de Belgische burger komt Europa daadwerkelijk tot stand doorheen zijn dagelijkse activiteiten”, verklaart Kris De Ryck, CEO van Belgian Mobile ID. “We zijn zeer tevreden met de erkenning op Europees niveau van de Belgische elektronische identiteitskaart, de itsme®-app en de Federale Authenticatie Service FAS. Het notificatieproces door Europa betekent een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van het identificatiesysteem itsme® dat reeds door meer dan 1,5 miljoen Belgen gebruikt wordt. Vandaag zijn de openbare diensten van alle lidstaten dus ook online beschikbaar voor de Belgen. »

De evolutie in België

Twee en een half jaar na zijn lancering heeft de digitale identiteitsapp itsme meer dan ooit de wind in de zeilen. Niet minder dan anderhalf miljoen Belgen heeft op dit ogenblik al een itsme-account aangemaakt. Dat stelt hen in staat zich online te identificeren, in te loggen, acties en transacties te bevestigen en documenten elektronisch te ondertekenen.

20% van de actieve bevolking in ons land heeft al een itsme-account. Sinds de erkenning van itsme door de Belgische regering in 2018 en de toenmalige 125.000 gebruikers, is hun aantal maar liefst vertwaalfvoudigd!

Elke maand vinden bijna 5 miljoen verrichtingen met itsme plaats