Naar hoofdcontent

4de verjaardag voor itsme

Steun aan twee unieke projecten die de Belg helpen ‘zijn stem te vinden’…

In 2017 maakte ons land kennis met de identiteitsapp itsme, waarmee elke Belg ondubbelzinnig zijn digitale identiteit kan bevestigen. De nieuwe toepassing bleek vanaf het begin een succes. Vier jaar na de lancering heeft itsme reeds de kaap van 3 miljoen gebruikers gerond. 40% van de actieve Belgen heeft vandaag een itsme-account. 3,2 miljoen burgers gebruiken de app om zich online te identificeren, digitale transacties te bevestigen en documenten elektronisch te ondertekenen. Van slapende accounts is maar weinig sprake bij itsme: liefst 92% van de gebruikers logt regelmatig in met de app. Gemiddeld gaat het om 7 keer per maand.

Nieuwe standaard

In 2021 zit itsme gemiddeld aan 3.500 nieuwe gebruikers per dag. En de identiteitsapp blijft gestaag doorgroeien. In de eerste vijf maanden van 2021 (januari-mei) werden al 65 miljoen acties genoteerd, ten opzichte van 90 miljoen in het volledige jaar 2020. En ook itsme Sign, de service om elektronisch te ondertekenen, raakt steeds meer ingeburgerd. Dit jaar werden er al 125.000 handtekeningen geplaatst met itsme Sign, bijna evenveel als in 2020 (160.000 handtekeningen). Intussen zijn er meer dan 350 partners die itsme gebruiken om te ondertekenen en meer dan 150 partners die de app gebruiken als identificatiemiddel. Het gaat hierbij zowel om commerciële bedrijven als overheidsinstellingen.

“Op enkele jaren tijd is itsme erin geslaagd dé referentie te worden in digitale identiteit”, stelt Stephanie De Bruyne, CEO van Belgian Mobile ID, het consortium dat itsme heeft ontwikkeld. “Destijds was het concept van itsme - met één app inloggen bij verschillende toepassingen - helemaal nieuw in België. Maar na vier jaar is duidelijk geworden dat de Belg zijn gewoontes heeft aangepast en dat itsme de standaard is geworden in ons land.”

Successvolle publiek-private samenwerking

Het grote voordeel van itsme is dat je met één digitale sleutel heel wat deuren kan openen. Je hebt geen kaartlezer meer nodig bij je bank, geen tokens voor overheidswebsites, geen eID voor de mutualiteit, enzoverder. Je kan itsme gebruiken als je een vliegtuigticket wil boeken of een brandverzekering wil afsluiten. Tegelijk fungeert de app als digitale sleutel voor de vele toepassingen van het overheidsportaal CSAM – denk aan MyMinFin, MijnGezondheid, MyPensioen, eBox, enzovoort.

“De kracht van itsme ligt in de combinatie van haar diensten: identificatie, authenticatie, confirmatie, maar ook het digitaal tekenen, en dat in tal van verschillende sectoren.”, merkt CEO Stephanie De Bruyne op. “Er zijn in Europa zeer weinig digitale identiteiten die al deze functionaliteiten combineren. Zelfs in de vooruitstrevende Scandinavische landen blijven identiteitsapps veeleer beperkt tot identificatie bij de overheid en/of banken, meer niet.” 

Elders in Europa

In de rest van Europa wordt met bewondering gekeken naar het Belgische initiatief. Intussen heeft itsme zijn eerste stappen gezet in Nederland: ook Nederlandse burgers kunnen nu een itsme-account aanmaken. Belgische bedrijven zullen itsme dus kunnen aanbieden aan hun Nederlandse klanten. Daarnaast zullen na de zomer ook de eerste Nederlandse bedrijven itsme beginnen gebruiken.

Belg heeft unieke stem…

In eigen land is al gebleken dat itsme een belangrijke bijdrage levert aan digitale inclusie. Voor sommige mensen gaan de digitale ontwikkelingen in de samenleving erg snel. Dankzij itsme kunnen ze niet één, maar ineens honderd stappen zetten. “Eens je itsme hebt gebruikt bij één partner, weet je perfect hoe het moet en kan je moeiteloos bij tientallen andere partners inloggen”, legt CEO Stephanie De Bruyne uit. “De app verkleint dus zeker de digitale kloof in ons land.”

itsme neemt deze maatschappelijke rol ter harte en zet dit ter gelegenheid van haar verjaardag in de verf door twee projecten te steunen waarbij de unieke stem van de burger centraal staat.

Studie naar het stemgedrag: op weg naar e-voting?

In samenwerking met de VUB en Cévipol (Centrum voor de studie van het politieke leven) zet itsme een onderzoek op naar het stemgedrag van de Belg. De studie wil de betrokkenheid van de burger bij de politieke besluitvorming in kaart brengen, en manieren aanreiken om meer mensen naar de stembus te krijgen.

Ons land is één van de weinige ter wereld waar nog een opkomstplicht geldt, maar bij elke verkiezing blijft hoe dan ook een deel van de kiezers thuis. Volgens schattingen zou zo’n 17% van de Belgische bevolking ofwel niet komen opdagen in het stemhokje, ofwel blanco of ongeldig stemmen. Vanaf 2024 is er bovendien geen opkomstplicht meer voor de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen. De academische studie onderzoekt de motivatie van mensen om al dan niet te gaan stemmen en stelt mogelijke oplossingen voor om de stembereidheid te verhogen.

Op 13 oktober 2021, precies drie jaar voor de Belgische provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen, zullen Cévipol, VUB en itsme de resultaten van de studie bekend maken. Uit eerder onderzoek van itsme blijkt alvast dat 70% van de Belgen de mogelijkheid zou verwelkomen om online te stemmen. Van thuis uit stemmen op een digitale manier kan mogelijk drempelverlagend werken voor sommige mensen. itsme is alvast bereid om zijn technische kennis over identificatie en privacy in te zetten bij de ontwikkeling van een digitaal stemproces.

Steun aan kinder- en jeugdkoor Flagey Academy: op weg naar de eigen identiteit

Ook voor de jongsten in de samenleving is het belangrijk dat ze een eigen stem vinden en durven gebruiken. Daarom ondersteunt itsmede Brusselse koorwerking Flagey Academy, dat een gratis muzikale opleiding van hoog niveau biedt aan kinderen en jongeren van 8 tot 20 jaar. Kinderen van alle sociale en culturele achtergronden krijgen er de kans om zichzelf muzikaal te ontwikkelen.

Elk kind in het koor heeft zijn unieke stemkleur, maar zingt wel in harmonie binnen het kader van het koor. De parallel met itsme is snel gelegd: elke gebruiker van itsme heeft, zoals elk kind, zijn unieke identiteit online, die hij dankzij itsme kan gebruiken binnen onze digitale samenleving.

In de muziekwereld fungeert een partituur als een vast referentiekader waarmee zangers creatief aan de slag gaan. In de onlinewereld, biedt itsme een vast kader aan, een erkenbare standaard die de gebruiker vertrouwen geeft. Zo beslist de gebruiker bijvoorbeeld zelf met wie hij zijn gegevens deelt, om zo volledige controle te houden over zijn data.

Speciaal voor de vierde verjaardag van itsme werden enkele videoclips opgenomen in twee Brusselse basisscholen, waar Flagey Academy koorrepetities organiseert voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De filmpjes verschijnen tijdens deze verjaardagsweek op sociale media.


Flagey Academy