Naar hoofdcontent

Extra mogelijkheden op je "Personal Health Viewer"

Mijngezondheid, de "personal health viewer" die minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee maanden geleden lanceerde, krijgt er drie nieuwigheden bij.

Minister De Block lanceerde het portaal op 8 mei 2018. De eerste ervaringen met het platform zijn positief. Burgers tonen zich erg tevreden dat ze hun medische gegevens nu snel en eenvoudig digitaal kunnen raadplegen, zo blijkt uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving.

Sommige bezoekers ondervinden moeilijkheden bij het aanmelden op het platform. De FOD Volksgezondheid voorzag daarom van bij het begin in een aanmeldprocedure via de gebruiksvriendelijke app itsme. Daarnaast werkt de administratie aan ondersteuning voor burgers die problemen ondervinden bij het aanmelden via hun eID.

De eerste geüpdatete versie van Mijngezondheid bevat drie nieuwigheden:

  • Duitstalige versie

  • Betrouwbare gezondheidsinfo
    Een tweede belangrijke uitbreiding is de link naar de website Gezondheid & Wetenschap, een onafhankelijk online platform dat betrouwbare medische informatie aanbiedt op een begrijpbare manier. Burgers die online zoeken naar info over ziekte en gezondheid, krijgen zo een bron aangereikt die kunnen vertrouwen.Gezondheid & Wetenschap is een initiatief van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) in opdracht van de Vlaamse overheid.

  • Koppeling met eBox
    Vanuit Mijngezondheid kunnen burgers rechtstreeks doorklikken naar de eBox, de digitale brievenbus voor officiële documenten van de sociale zekerheid. In eerste instantie zullen burgers er het referentienummer terugvinden waarmee ze de terugbetaling van hun bezoek aan de huisarts kunnen controleren in hun rekeningafschriften, op voorwaarde dat die het getuigschrift digitaal heeft verstuurd naar hun ziekenfonds.