Naar hoofdcontent

itsme ondertekende het Digitale Inclusie Charter

DigitAll, een Belgische coalitie van bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie, lanceerde recent een sensibiliseringscampagne rond de thematiek van digitale uitsluiting.  itsmeis lid van DigitAll sinds de oprichting in 2020 en ondertekende, samen met 45 andere organisaties, een charter voor meer digitale inclusie.

De 9 engagementen om de digitale kloof te dichten

  • Best practices delen om meer digitale inclusie in kaart te brengen en te delen.

  • Onderzoeken wat digitale inclusie in de weg staat en hiervoor gemeenschappelijke acties uitwerken.

  • De top van de eigen organisatie aanmoedigen om dit engagement aan te gaan en mee te sturen.

  • Digitale inclusie verbeteren in de eigen organisatie door interne opleidingen te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.

  • Digitale inclusie buiten de eigen organisatie promoten om het aantal ondertekenaars van dit charter en de impact ervan te vergroten.

  • Campagnes steunen die van digitale inclusie een prioriteit willen maken, omdat het grote publiek nog te weinig kennis heeft van de digitale kloof.

  • Binnen de eigen organisatie een procedure invoeren om te beoordelen in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.

  • Acties opzetten om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.

  • De toepassing van dit charter opvolgen en na 3 jaar samen met alle ondertekenaars evalueren om mogelijke vervolgstappen uit te werken.